top of page

 

Zasadacia sieň  MsZ - MsÚ

Radničné námestie č.16

Bardejov

 

bardkontakt@gmail.com

Kontaktné údaje:
Túto konferenciu podporili:

Mesto Bardejov

www.bardejov.sk/bardejov/konferencia-

bardkontakt

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej repbuliky

www.culture.gov.sk

 

Fakulta architektúry Slovenskej technickej

univerzity v Bratislave

www.fa.stuba.sk

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

www.pamiatky.sk

Vedecký výbor:

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka,

PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.,

Ústav manažmentu STU Bratislava

prof. Dr. Günter Hofbauer,

Technische Hochschule Ingolstadt, Nemecko

Dr. Hab. Malgorzata Rówiňska,

prof. UE, Universytet Ekonomiczny Katowice, Poľsko

Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.,

Ministerstvo kultúry SR

Ing. Eva Semanová,

riaditeľka KPÚ Prešov

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.,

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Ing. Vladimír Kohút,

Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. arch. Vladimír Kačala,

Slovenská komora architektov

 

Organizačný výbor:

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., FA STU

Ing. arch. Beata Polomová, PhD., FA STU

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, FA STU

Ing. arch. Eva Šperka, FA STU

Ing. Mikuláš Serečun, MÚ Bardejov

Ing. Juraj Šoltés ,  MÚ Bardejov

Mgr. Mikuláš Ševčík, MÚ Bardejov

bottom of page