top of page
J.Brdej
Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 25,- €, (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie). Autori prednášaných príspevkov vložné neplatia.

Ubytovanie počas konferencie si účastníci zabezpečujú podľa pokynov, ktoré prihláseným

zašle spoluorganizátor MÚ Bardejov.

 

Program konferencie bude zostavený z vyžiadaných príspevkov, k jednotlivým témam bude možné vystúpiť v diskusii v rozsahu max. 5 minút.

K termínu konania konferencie bude vydaný recenzovaný zborník príspevkov s ISBN.

 

Prihlášky na konferenciu vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) sa zasielajú organizátorom prostredníctvom web stránky konferencie do 16. 6. 2017.

Organizátori potvrdia prijatie príspevku na plnú prezentáciu do 20. 6. 2017.

Plný text príspevku treba zaslať organizátorom do 14.7.2017.

bottom of page