top of page

Mesto Bardejov

Fakulta architektúry Slovenskej technickej      univerzity v Bratislave

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Vás pozývajú na XXV. vedeckú konferenciu

s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2017:

Problematika mestských pamiatkových centier

Pamiatky a pamiatkové územia

v rozvojových programoch obcí a regiónov

Dátum konania:

21. – 22. august 2017

Miesto konania:

Zasadacia sieň  MsZ - MsÚ

Radničné námestie č.16

Bardejov 

bottom of page