Mesto Bardejov

Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Vás pozývajú na

Vás pozývajú na XXIX. vedeckú konferenciu 

série Bardkontakt: Problematika historických pamiatkových centier

 

 

Ochrana a perspektívy historických kúpeľných areálov - hodnoty, kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v kontexte odolnosti a rozvoja miest a regiónov

 

Dátum konania:

10. – 11. november 2021

 

 

Miesto konania:

Bardejov, Radničné námestie 16

slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice