top of page

Mesto Bardejov

Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Vás pozývajú na

 

XXX. vedeckú konferenciu 

série Bardkontakt: Problematika historických pamiatkových centier

 

 

Ochrana pamiatok na Slovensku

v mozaike udalostí, procesov a osobností

 

Dátum konania:

22. - 23. august 2022

 

Miesto konania:

Zasadacia sieň  MsZ - MsÚ

Radničné námestie č.16

Bardejov, Slovensko

bottom of page