Konferencia Bardkontakt 2020 sa z rozhodnutia Mestského krízového štábu, ktorý zasadal 11.9.2020, v pôvodnom termíne vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 neuskutoční a odsúva sa na neskorší termín.

O náhradnom termíne a forme konania konferencie vás budeme informovať!

 

Mesto Bardejov

Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Vás pozývajú na XXVIII. vedeckú konferenciu

Bardkontakt 2020: Problematika mestských pamiatkových centier

Ochrana pamiatok na križovatke perspektív

- kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok

v zrkadle skúseností lokalít Svetového dedičstva UNESCO

Dátum konania:

23.-24. september 2020

Miesto konania:

Slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice

Radničné námestie č.16

Bardejov